O NAMA

U Splitu je otvoren Centar za bolna stanja i akupunkturu PREVENT kojeg vodi dr. med. Jadran Matutinović.

Dr. med. Jadran Matutinović, liječnik opće medicine, certificirani akupunkturolog i član Hrvatskog društva za akupunkturu pri Hrvatskoj liječničkoj komori. Dodatno se stručno usavršavao po Europi te sa novim znanjima iz područja akupunkture primjenjuje najmodernije tehnike s kojima se postižu brži i efikasniji terapijski rezultati. Sudjelovao je na brojnim edukacijama te uz akupunkturu uspješno provodi kombinirani pregled, neuromiofascijalni pregled i fascijalnu terapiju kao i liječenje bolnog živca.

Multidisciplinaran, individualan pristup svakom pacijentu sastoji se od neuromiofascijalnog pregleda, s kojim se traži temeljni uzrok tegoba, te kombinirane terapije s akupunkturom, koja daje najbolje rezultate, a sa kojim je oporavak brži, a broj terapija manji.

Za pacijenta je važno imati u jednoj stručnoj osobi, liječniku mogućnost multidisciplinarnog pristupa tegobama kako u samom pregledu tako i u učinkovitoj terapiji. U PREVENTU dr.med. Jadran Matutinović sprovodi i edukaciju svakog pacijenta o prepoznavanju simptoma i suzbijanju istih kako bi uz zadanu terapiju poboljšali terapijski učinak i vježbama kod kuće.

PREVENT djeluje kroz više centara koji su usmjereni na glavni cilj, prevenciju bolesti i očuvanje zdravlja, te kroz zdravstvene savjete sprovođenje edukacije za svakog pojedinca o poboljšanju kvalitete življenja.

FIZIOTERAPIJSKE AKTIVNOSTI u PREVENTU vodi Sanja Sikirica, viši fizioterapeut. Kao stručna osoba, vodi program individualnih vježbi usmjerenih prema pravilnoj posturi uz povećanje mobilnosti i stabilnosti cijelog tijela. Također, dogovorno se organiziraju grupne vježbe usmjerene na 2-3 korisnika, jednako kao i mogućnost pojedinačnih funkcionalnih masaža.